Mitt utgangspunkt er å se kroppen som et energisystem, hvor alt er bra når energiene flyter som de skal.
Min jobb er å fjerne blokkerende energi slik at livsenergien kan komme tilbake og skape ny vitalitet.
De 7 chakraene er motorene som holder liv i oss. De tar inn kosmisk energi fra omgivelsene på venstre side, transformerer den til bruk i kroppen og sender den over til høyre side, handlingssiden og rundt til alle cellene. Hvert chakra har ansvar for sin del av kroppen, men jobber også sammen som et orkester.

Chakraene har også til oppgave å rense kroppen for brukt energi og sende den til jord. Vi dør og blir født på nytt hvert sekund. I løpet av ca 7 år er alle cellene i kroppen skiftet ut, med unntak av noen hjerneceller. Vi er hele tiden i forandring. Den gamle, tunge energien må ut for å gi plass til nytt liv. Livets lov er forandring. Kan vi ikke forandre oss, så går vi konkurs, som de sier i forretningslivet. Forhåpentligvis skal vi forandre oss til en bedre utgave av oss selv.

Men det hender at ett eller flere av chakraene blir overbelastet og ikke klarer jobben sin. Sterke følelsesmessige belastninger kan skape så tunge energier i kroppen at
det ansvarlige chakra ikke makter oppgaven med å rense ut. Vi er heller ikke særlig flinke her oppe i det kalde nord, å bearbeide våre traumer. Å be om hjelp sitter langt inne. Vi skal klare jobben selv. Det er vanskelig, risikabelt å dele med andre.

Et chakra som er stengt over lang tid er en betydelig risikofaktor. Det kan hope seg opp så mye tung energi at man blir syk på en eller annen måte. F. eks har de som har angst som regel et stengt rotchakra. De med hudsykdommer et stengt harachakra osv. Kroniske sykdommer kan bli resultatet.

Med pendelen kan jeg finne ut om et chakra er stengt. Ved å holde hendene rett over chakraet når healingenergien strømmer vil det som regel åpne seg. En plutselig åpning kan oppleves som et skarpt stikk, men er som regel ikke ubehagelig. Chakraet vil da øyeblikkelig sette i gang med å sende ut tung energi. Denne kommer da rett mot hånden min som en sterk vind, nesten som en vifte som står og blåser ut. Det er i slike tilfelle man kan bli vitne til spontanhelbredelser. Det kommer da som regel en sterk varmefølelse i kroppen på dette sted.

Åpning av et chakra kan ta et sekund eller det kan ta litt tid. Men det har aldri hendt at jeg ikke har greid å få opp et chakra. Problemet er at det kan tette seg igjen. Oppgaven er å holde det åpent. Det er derfor jeg anbefaler at folk kommer tilbake, slik at man kan lære å holde det åpent.