Du misforstår hvis du tror at du kommer til meg for at jeg skal ”fikse deg”. Så når jeg har ”fikset deg” så kan du fortsette livet akkurat som før. Healing er hjelp til selvhjelp.

Uten din egen aktive deltakelse kan ingenting skje. Jeg tror healingkraften er den kraften som har skapt deg. Den er tilbake for å skape på nytt der hvor ting har gått galt, for å gi nytt liv, nytt perspektiv, nytt håp.

Den kan også forstås som en informasjonskapsel til kroppen. Vi er født med et fantastisk selvhelbredelsessystem, som holder oss friske, med god energi hele livet. Men kroppen har blitt så stresset av livets påkjenninger at den har glemt hvordan å holde seg frisk. Dette systemet kan nærmest være frakoplet. Healingkraften er en påminning til kroppen. Systemet skrur seg på igjen.

Men den har full respekt for dine personlige valg. Noen har valgt å leve i fravær av Gud, fordi deres sjel har behov for denne erfaringen. Noen søker Guds nærvær fordi de er trett av å leve i mørket. De aller fleste som kommer til meg har allerede valgt å oppleve dette lyset...

Men jeg kan huske 2 som kom til meg fordi noen andre så gjerne ville det. De ble liggende å vri og sno seg kontinuerlig. Det var helt merkelig. De klarte ikke å ligge stille. Så vi måtte bare avbryte og ta en samtale i stedet. Energien prellet av.

Du behøver ikke å tro på healing for at det skal virke, men hvis du er 100 prosent overbevist om at det er bare tull, så skjer det ingenting. Det gjør ingenting at du er itvil. De fleste er det. Det er nok at du holder døra på gløtt for at noe kan skje. Hendene mine blir følsomme når energien kommer. Det betyr at jeg fort kan sanse disharmoniske energifelt. Disse kjenner jeg som kalde områder. Jeg kan kjenne en hodepine, eller noe annet, hvor som helst på kroppen. Kaldt område betyr at det sitter en tung energi der, en spenning, en knute. En tung energi kan bety en fysisk smerte, men også en psykisk smerte. Alt du har opplevd gjennom livet som skapte brysomme følelser, kan ha satt seg i kroppen som tung energi.

I løpet av et langt liv kan det ha samlet seg ganske mye. Det er ikke slik at tiden leger alle sår. De store skadene av det du for eksempel opplevde i barndommen kan komme mange år senere. Og man kan være syk i dette livet av noe som hendte i et annet liv. Men den tunge energien skal uansett ut. Det er hele tiden en kommunikasjon mellom sinn og kropp. Kroppen demonstrerer i form av symptomer hvordan du egentlig har det med deg selv. Symptomene kommer der hvor den tunge energien sitter.

Noen vil kalle disse energiene for ”dårlige energier”. Men de har gjort sin nytte og er bra for noe, nemlig å fortelle deg at noe er galt i livet ditt. Nå er jobben gjort. Du har lært og du kan la dem gå. Du er klar for en ny kurs i livet ditt. Tunge energier okkuperer plassen, slik at livsenergien ikke kommer gjennom. Det blir et ”dødt” område hvor livsprosessene nærmest stopper opp. Man kan utvikle sykdom i disse områdene.

Det er disse tunge energiene som jeg oppfatter som årsaken eller motoren som skaper smerten, sykdommen eller problemet, og det ville jo vært fantastisk om disse energiene kunne fjernes.

Det er nettopp det som skjer med healing. Healingkraften kommer gjennom hjertechakra og videre derfra ut til hendene mine. Når jeg holder hendene rett over det kalde området skjer det. Den tunge energien løsner og begynner å trekke seg ut. Dette kan skje med varierende tempo og styrke. Det er derfor healing er årsaksbehandling. Den energien som gjorde deg syk er borte, helt eller delvis.

Når dette skjer kan det oppstå press, for eksempel inne i hodet, når migrene-energien trekker seg ut. Følelsen av at det er noe som strømmer ut, eller blir trukket ut, er en vanlig opplevelse for den som får behandling. For meg kjennes det ut som en kald trekk, eller vind. Den kan være sterk eller svak, etter hvor mye det er av den, og hvor fort den vil ut. Spenninger løser seg opp og forsvinner. Energi kan ikke bli destruert. Den kan bare flyttes eller transformeres. Noen spør om jeg ikke blir skadet av denne energien. Men det skjer aldri. Via mitt energifelt blir den sendt til Moder Jord, som omdanner den til noe uskadelig.

Etterpå kommer lettelsen. Den kan komme momentant, eller den kan komme neste dag, neste uke. Dette er veldig individuelt, men den kommer før eller siden. Det settes i gang en prosess av utrensing, som kan vare i lang tid etterpå. Hendene mine blir som støvsugere, som trekker den tunge energien ut. Jeg har også god hjelp av min åndelige veileder. Han er sjaman, Navaho indianer.

I begynnelsen spurte jeg han hva jeg skulle gjøre under healingen: ”DU skal bare legge hendene over hjertet til de som kommer til deg, så skal vi her oppe gjøre resten.” Han sender meg også viktig informasjon underveis, for bedre å forstå årsaken til problemene. Når du skjønner hvorfor du er syk, er det som trollet som ikke tåler sollys. Det sprekker.

Informasjonen kan komme på forskjellig måte; som visuelle bilder, stillbilder eller video, som farger, som fornemmelser, som rene tekstmeldinger plassert rett i hodet mitt.

Noen ganger kan jeg se inn i kroppen, og jeg får et bilde av hva som er galt. Etterpå kan jeg tegne det opp for deg. Dette skjer ikke ofte, men det hender.