Kan være vanskelig å forstå eller forklare. Det viser at på et høyere nivå er vi alle knytter sammen. Vi er forbundet utenfor tid og rom. Fjernhealing kan være like effektivt som kontakthealing, faktisk har noen av mine allerbeste resultater kommet gjennom fjernhealing.

Jeg synes det er mer krevende, fordi jeg må være så totalt i nuet og fokusere 100 % på den som får healing. Jeg trenger et bilde av vedkommende, aller best er en kort telefonsamtale i starten. Jeg ber min engleguide ta meg til han eller henne. Når vedkommende som får behandling plutselig sier: ”Nå merker jeg energien. Nå skjer det noe i kroppen”. Da vet jeg at kontakten er opprettet og vi trenger ikke telefonen lengre.

Resten av tiden jobber jeg rent spirituelt. Det brenner i hendene mine som vanlig. Etter hvert kommer det visuelle bilder, som om jeg er fysisk til stede i rommet langt borte.

Jeg kan vanligvis se omrisset av hodet og kroppen, lengden på håret og hårfargen, detaljer i rommet, men viktigst av alt: Jeg ser energikroppen, hvor det stopper opp, hvor smerten eller blokkeringen sitter. Smerte har mørk farge, vanligvis svart.

Under healingen kan jeg se om det mørke feltet blir borte eller mindre. Jeg ser møtet mellom healingenergien og energifeltet, auraen til vedkommende. Noen ganger kommer det ned hjelpere gjennom kanalen, personer eller engler, som bidrar med spesielle energier, ofte skreddersydd for vedkommende. Energien følger tanken.

Healing kan finne sted veldig fort eller ta litt tid. Man trenger et rolig sted og sørge for å være uforstyrret 40 – 50 minutter. Man bruker den samme visualiseringsøvelsen som ved kontakthealing: Pust inn hvitt lys, pust dypt, pust med magen. Pust ut og kjenn hvordan du slapper av, litt bedre for hvert utpust, hvordan du synker lengre og lengre ned i madrassen. Send ut problemer og smerte. Legg merke til hva som hender og prøv å gi slipp. Ikke prøv å kontrollere hva som skjer. Bare ta imot. Spill på lag med energien. Gjør det som energien forteller deg at du skal gjøre.

NB: MÅ IKKE SOVNE!

Det hele varer vanligvis 40 – 50 minutter.