De fleste blir overrasket over det som skjer ved første gangs behandling. At de kommer tilbake og anbefaler meg til andre, er i seg selv en erkjennelse av at de har opplevd noe verdifullt. Det er nemlig slik at effekten blir sterkere når man kommer tilbake, spesielt før det har gått 2 uker. Sterkeste effekt får man etter en uke. Jeg tror jeg kan si at jeg har god kontakt med de som har vært hos meg. Ved oppfølging blir også resultatet bedre.

Reaksjoner

Det er vanlig at man får reaksjoner, spesielt etter første gangs behandling. Like etterpå kan man føle seg tung, uvel, svimmel, kvalm, veldig trett, slapp, eller full av energi. Spontane bevegelser og emosjonelle reaksjoner. (Gråt/latter). Man kan få en oppblomstring av de gamle symptomene. Noen får en kraftig utrenskning via urin og/eller avføring. De som har brukt mye medisiner kan kjenne at det lukter kjemikalier av urin etterpå. I sjeldne tilfeller har noen opplevd kraftige frostreaksjoner i kroppen, med skjelvinger. Man tar på seg flere dyner i sengen, men det hjelper ikke å kle på seg. Man står opp og tar varmt bad eller dusj. Det hjelper heller ikke. Det er da snakk om kraftige, livsforandrende healinger. Slike reaksjoner kan vare fra 2 timer til 2 dager, men det har også hendt at det har tatt 2 uker eller mer. Reaksjonene fortoner seg ikke etter noe fast mønster. Det er helt individuelt, og kan variere fra gang til gang, fra person til person. De fleste merker mest første gangen og mindre etter hvert. Noen kjenner ingenting, men det betyr ikke at det ikke har skjedd en energioverføring. Når reaksjonen er over kan smerten eller plagen være borte eller vesentlig redusert. Hos enkelte merkes resultatet av den helbredende prosessen først etter noen uker, kanskje noen måneder.

Når man får healing er det som å kjøre en film baklengs. Du behøver ikke merke
bedring først, men kan oppleve at ditt sykdomsbilde skifter karakter. Du kan få symptomer og reaksjoner du har hatt før, bare i omvendt rekkefølge. Dette på grunn av at healing går på årsak og ikke er symptombehandling. Jo lengre tid du har hatt plagene, jo dypere sitter det. Fire – fem behandlinger bør man prøve før man eventuelt tenker på å gi opp, om man ikke er bra før det, i noen tilfeller mer. Dette fordi forsterkingseffekten er størst om man kommer med kort mellomrom de første fire – fem gangene. Om man merker forandring eller en bedring, som kan tilskrives behandlingen, bør man fortsette. En sånn forandring behøver nødvendigvis ikke føles som noen bedring, da mange føler en forverring til å begynne med. Dette p.g.a. at healingenergien jobber seg nedover i lagene og rydder opp i blokkeringer og ”gamle minner”. Det kan jo være at det er andre ting som skal ryddes i også. Det er derfor mange merker reaksjoner de slettes ikke hadde forventet, og på steder de ikke hadde forventet. Man kan ha blokkeringer på steder uten at man har kjent nevneverdig til det. Og en annen ting er at det skal ut et sted, og i løpet av den prosessen kan det “henge” seg opp enkelte steder, og skape smerter/plager.

Mange erfarer at andre plager enn den spesielle plagen man søkte hjelp for, forsvinner først. Dette skjer fordi jeg ikke kan styre energien til den spesielle plagen.

Man må være tålmodig og la energien jobbe seg igjennom sitt (pasientens) personlige mønster. Det jeg gjør er å overføre energien og behandler pasienten som en helhet, uansett hvilken diagnose legen måtte ha stilt. Jeg behandler altså ikke sykdommen da den er et symptom. Noen føler disse reaksjonene som ubehagelige og stopper behandlingen fordi det ble for tøft. Til det er å si at den beste healingen skjer når du fatter mot til å konfrontere dine spøkelser, dine smerter, dine traumer. Når du ser dem rett inn i øynene fordi du har bestemt deg for å bli frisk, da vil healing gi deg styrke. Så ikke gi opp!